Kenttätiedotteet | 17.9.2020

Lyöntipaikkojen holkki-ilmastus

Tiistaina 22.9 aloitamme lyöntipaikkojen holkitukset. Pelaamiseen ei aiheudu merkittävää haittaa.